Altyapı

Üstün Kalite

Temiz oda

Temiz oda yapısı itibariyle ortamda partikül ve mikrobiyal kontaminasyonu kontrol altındadır ve odanın kontamine olmasına yol açacak olan durumları minumuma indirilecek şekilde inşa edilmiştir.
GMD sarf malzemelerinin üretildiği tesis ultra modern temiz oda sistemine sahip, ISO Class 7 standardına eşdeğer US FED 209E Class 10,000 temizlik standardını karşılamaktadır.

Tüm proses alanlarında %99.97 etkinliğe sahip parçaçık büyüklüğünü maksimum 0.3 mikron düzeyinde tutan yüksek verimli parçacık filtresi (HEPA) bulunmaktadır.

Bu durum dış kaynaklı kontaminasyonu ortamdan uzak tutar. Sterilizasyon önce ürün üzerindeki biyo yükü ve sterilizasyon sonrası endotoksin miktarını azaltır.

Altyapı
cerrahi sütürler cerrahi iplik 4

Sterilizasyon

Etkili sterilizasyon için gerekli nem seviyesine sahip, sterilizasyon döngüsü sonunda kolaylıkla ortamdan uzaklaştırılabilicek  miktarda minimum ve düzeyde etilen oksit gazı kullanmaktayız.

Bu işlemde nemli ortamda etilen oksit ile etkili biçimde bağlanmaya eğimli ve  zamanla dejenere olup mukavemetini kaybedecek böylece cerrah ve hasta için ciddi boyutlara ulaşacak komplikasyonlara neden olabilecek yapıdaki sentetik emilebilir sütürlerin higroskopik doğası göz önüne alınmıştır

cerrahi sütürler cerrahi iplik 4

Paketleme

Paketleme, konu sızdırmaz özellikte olan nem ve oksijen dirençli bariyere sahip olmayan bir şekilde paketlenmiş , neme maruz kaldığında emilebilir olma özelliğini ve çekme mukavemetini kaybetmeye meyillli sentetik emilebilir sütürler olduğunda çok büyük önem arz etmektedir.

cerrahi sütürler cerrahi iplik lab