Damacryl Kullanım Talimatı

Damacryl Emilebilir Sütür

DAMACRYL

Poliglikolik Asit

Kaplamalı & Örgülü

Sentetik emilebilir steril sütür

Boyalı(Mor)  ve Boyasız

TANIM

DAMACRYL sentetik, steril, emilebilir cerrahi ameliyat ipliğidir. %100

Poliglikolik asitten üretilmiştir ve polimerli yapıdadır. Örgülü ve boyalı

yada boyasız çeşitleri polikaprolakton ve kalsiyum siterat ile kaplanmıştır.

DAMACRYL antijen ve pirojen değildir ve emilim sırasında sadece hafif doku reaksiyonu ortaya çıkar ve yaşayan bir organizmaya yerleştirildiğinde organizma tarafından 60-90 gün içinde tamamen emilir. İn vitro ortamda , ilk 2  hafta içinde mukavemetini %65 oranında korur vetentio.

DAMACRYL Avrupa Farmakopesi, Avrupa Tıbbi cihazlar yönetmeliği

93/42/EEC ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi’nde emilebilir

sentetik sütürler için tanımlanmış gerekliliklerin tümünü karşılar.

ENDİKASYONLARI

DAMACRYL oftalmik ameliyatlar dahil olmak üzere genel olarak

yumuşak doku yakınlaştırmalarında kullanılır.

DAMACRYL kardiovasküler ve nörolojik dokularda kullanılmaz.

KONTRAENDİKASYONLARI

DAMACRYL emilebilir sütür olduğundan, uzun süreli doku yaklaştırması gereken durumlarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR

Uygulanan bölge ve sütür materyaline göre yara açılma riski değişeceğin- den, kullanıcılar; yara kapama için emilebilir sütür uygulayacaklarından cerrahi prosedürleri ve teknikleri iyi bilmelidir.

Kullanıcılar sütürleri seçerken in vivo performansı dikkate alınmalıdır.Yaşlı, bünyesi zayıf hastalarda veya yara iyileşmesinde gecikme sorunu yaşayan hastalarda bu sütürün kullanımı uygun olmayabilir.

Her yabancı cisim gibi , cerrahi iplik de idrar ve safra sistemindeki tuzlu solüsyonlarla uzun süre temas halinde olduğunda, böbrek/safra taşı oluşumuna sebep olabilir.

DAMACRYL emilebilir bir sütür materyali olduğundan geçici olarak yabancı cisim gibi davranış gösterebilir. Kontamine olmuş veya enfekte yaraların tedavisinde kabul edilmiş cerrahi uygulamaların takip edilmesi gerekmektedir.

Kapama bölgesinde genişleme, gerilme veya şişme olduğunda veya ek destek gerektiğinde cerrah ek olarak emilmeyen sütür kullanabilir. Tekrar sterilize etmeyiniz.

Sütürler tek kullanımlıktır.

Açılmış poşetleri veya artan iplikleri atınız.

ÖNLEMLER

DAMACRYL ve diğer cerrahi iplik malzemeleri kullanımı sırasında ipliğe zarar verilmemesine dikkat edilmelidir. Forseps veya iğne tutucular gibi cerrahi aletlerin kullanımında ezilme veya kıvrılma hasarlarından özellikle kaçınılması gerekmektedir.

Her cerrahi iplik malzemesinde olduğu gibi, cerrahi koşullar ve cerrah tecrübesine bağlı olarak, yeterli düğüm emniyeti için kabul edilen cerrahi tekniklere uygun düz ve kare düğümleri ile ek düğümler gerekebilir. Kullanıcılar cerrahi iğneleri kullanırken yanlışlıkla iğne batmalarını önlemek için tedbirli olmalıdır.

7 günden daha uzun kalması gereken cilt sütürleri lokal tahrişe sebep olabilir ve belirtilere göre makasla kesilmeli veya çıkarılmalıdır.

Zayıf kan desteği olan dokularda cerrahi ameliyat ipliğinin çıkması veya emilim gecikmesi olabileceğinden emilebilir cerrahi iplik kullanımına

dikkat edilmelidir. İğne uçlarının ve bağlantı noktalarının hasar görmemesi için ,  iğneyi bağlantı noktasından 1/3 ile ½ mesafede tutmak gerekir. İğneye tekrar şekil verme kuvvetin azalmasına ve bükülme ve kırılmaya karşı daha az direnç göstermesine sebep olur.

Bazı koşullarda, özellikle ortopedik prosedürlerde, eklem sabitlemesinde cerrahın kararına göre dışarıdan destek uygulaması yapılabilir.

Kullanılmış iğnelerin özel tıbbi atıklar olarak imha edilmesi gereklidir. Kullanım ömrü bitmiş ürünleri kullanmayınız.

Uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız.

YAN ETKİLER

DAMACRYL kullanımı ile ilgili yan etkiler arasında yaraların açılması, kapama bölgesinde genleşme, gerilme veya şişme olduğunda yeterli yara desteği eksikliği, yaşlı, bünyesi zayıf hastalarda veya yara iyileşmesinde gecikme sorunu yaşayan hastalarda yeterli yara desteği eksikliği, idrar veya  safra sistemindeki tuzlu solüsyonlarla uzun süre temas halinde olduğunda, böbrek /safra taşı oluşumu, enfeksiyonu, 7 günden daha uzun kalması gereken cilt sütürülerinin lokal tahrişe sebep olması, zayıf kan desteği olan dokularda cerrahi ameliyat ipliğinin çıkması veya emilim gecikmesi olabilir.

Kırılmış iğneler ameliyat süresinin uzamasına veya ilave ameliyatlara, kalıntılar yabancı cisim komplikasyonlarına sebep olabilir. Kontamine olmuş cerrahi iğnelerin yanlışlıkla batması kan yolu ile patojenlerin yayılmasına sebep olabilir.

STERİLİTE

DAMACRYL sütürleri etilen oksit ile sterilize edilmiştir. Steril ortamda açıldığı takdirde ürün steril halini korumaktadır.

Tekrar sterilize edilmez.

Paket açık yada zarar görmüş ise kullanmayınız.

Açılmış poşetleri veya artan iplikleri atınız.

DEPOLAMA

Ürün kuru ve temiz olarak saklanmalıdır. 25°C’nin altında depolayınız ve direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kullanım ömrü bitmiş ürünleri kullanmayınız.

ÜRÜN ÜZERİNDEKİ SEMBOLLER

date-of-manufacture Üretim Tarihi

date-of-expiry Son Kullanma Tarihi

batch-number Lot Numarası

avoid-moisture  Nemden Uzak Tutunuz

avoid-direct-sunlight Güneş Işığına Maruz Bırakmayınız

do-not-usePaket Açılmış Yada Zarar Görmüş İse Kullanmayınız

do-not-reuse Tekrar Kullanmayınız

ethylene Etilen Oksit İle Sterilize Edilmiştir

do-not-re-sterilize  Tekrar Sterilize Edilmez

temperature-limitationSıcaklık Limiti

consult-instructions-for-use Kullanmadan Önce Kullanım Kılavuzunu Okuyunuz

manufacturer Üretici Firma