Damaester Kullanım Talimatı

Damaster Emilmeyen Sütür

DAMAESTER

Polyester

Örgülü,Kaplamalı

Emilemeyen steril sütür

Boyalı(Yeşil) ve Boyasız

TANIM

DAMAESTER sentetik, steril, emilemeyen cerrahi ameliyat ipliğidir. İnce polietilen tereftalat(polyester)  filamentlerinden oluşur.

Örgülü ve silikon kaplıdır, boyalı ve boyasız çeşitleri vardır.

DAMAESTER mükemmel dayanıklılık özelliğine sahip olmakla beraber, silikon kaplı yapısı pürüzsüz ve daha iyi tutuş sağlamaktadır.

DAMAESTER Avrupa Farmakopesi, Avrupa Tıbbi cihazlar yönetmeliği

93/42/EEC ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi’nde sentetik sütürler için tanımlanmış gerekliliklerin tümünü karşılar.

ENDİKASYONLARI

DAMAESTER oftalmik ve kardiyovasküler ameliyatlar dahil olmakla birlikte , genel olarak yumuşak doku yakınlaştırılmasında kullanılır.

KONTRAENDİKASYONLARI

DAMAESTER in vivo ortamda uzun süre zarfında oluşabilecek çekme mukavemeti kaybı nedeniyle, göz içi lens veya sentetik damar greftleri gibi sabitlenmesi gereken ve uzun süreli çekme mukavemeti gereken dokularda kullanılmamalıdır.

UYARILAR

Uygulanan bölge ve sütür materyaline göre yara açılma riski değişeceğin- den, kullanıcılar; yara kapama için DAMAESTER sütür uygulayacakların- dan cerrahi prosedürleri ve teknikleri iyi bilmelidir.

Her yabancı cisim gibi , cerrahi iplik de idrar ve safra sistemindeki tuzlu solüsyonlarla uzun süre temas halinde olduğunda, böbrek/safra taşı oluşumuna sebep olabilir.

Enfekte yada kontamine olmuş yaraların tedavisinde kabul edilebilir cerrahi prosedürler uygulanmalıdır.

Açılmış paketleri veya sütürleri kullanmayınız. Tekrar kullanmayınız.

Tekrar sterilize edilmez.

ÖNLEMLER

DAMAESTER ve diğer cerrahi iplik malzemeleri kullanımı sırasında ipliğe zarar verilmemesine dikkat edilmelidir. Forseps veya iğne tutucular gibi cerrahi aletlerin kullanımında ezilme veya kıvrılma hasarlarından özellikle kaçınılması gerekmektedir.

Her cerrahi iplik malzemesinde olduğu gibi, cerrahi koşullar ve cerrah tecrübesine bağlı olarak, yeterli düğüm emniyeti için kabul edilen cerrahi tekniklere uygun düz ve kare düğümleri ile ek düğümler gerekebilir. Kullanıcılar cerrahi iğneleri kullanırken yanlışlıkla iğne batmalarını önlemek için tedbirli olmalıdır.

İğne uçlarının ve bağlantı noktalarının hasar görmemesi için ,  iğneyi bağlantı noktasından 1/3 ile ½ mesafede tutmak gerekir. İğneye tekrar şekil verme kuvvetin azalmasına ve bükülme ve kırılmaya karşı daha az direnç göstermesine sebep olur.

Kullanılmış iğnelerin özel tıbbi atıklar olarak imha edilmesi gereklidir. Kullanım ömrü bitmiş ürünleri kullanmayınız.

Uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız.

YAN ETKİLER

DAMAESTER cerrahi ameliyat ipliğinin kullanımı ile ilgili yan etkiler arasında yaraların açılması, kapama bölgesinde genleşme, gerilme veya şişme olduğunda yeterli yara desteği eksikliği, idrar veya safra sistemindeki tuzlu solüsyonlarla uzun süre temas halinde olduğunda, böbrek /safra taşı oluşumu, enfeksiyonu olabilir.

Kırılmış iğneler ameliyat süresinin uzamasına veya ilave ameliyatlara, kalıntılar yabancı cisim komplikasyonlarına sebep olabilir. Kontamine olmuş cerrahi iğnelerin yanlışlıkla batması kan yolu ile patojenlerin yayılmasına sebep olabilir.

STERİLİTE

DAMAESTER sütürleri etilen oksit ile sterilize edilmiştir.

Steril ortamda açıldığı takdirde ürün steril halini korumaktadır.

Tekrar sterilize edilmez.

Açılmış poşetleri veya artan iplikleri atınız. Açık veya hasarlı ürünleri kullanmayınız.

DEPOLAMA

Ürün kuru ve temiz olarak saklanmalıdır.

25°C’nin altında depolayınız ve direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kullanım ömrü bitmiş ürünleri kullanmayınız.

date-of-manufacture Üretim Tarihi

date-of-expiry Son Kullanma Tarihi

batch-number Lot Numarası

avoid-moisture  Nemden Uzak Tutunuz

avoid-direct-sunlight Güneş Işığına Maruz Bırakmayınız

do-not-usePaket Açılmış Yada Zarar Görmüş İse Kullanmayınız

do-not-reuse Tekrar Kullanmayınız

ethylene Etilen Oksit İle Sterilize Edilmiştir

do-not-re-sterilize  Tekrar Sterilize Edilmez

temperature-limitationSıcaklık Limiti

consult-instructions-for-use Kullanmadan Önce Kullanım Kılavuzunu Okuyunuz

manufacturer Üretici Firma