Damalene Kullanım Talimatı

Damalene Emilmeyen Sütür

DAMALENE

Polipropilen

Monofilament, Sentetik

Emilemeyen steril sentetik sütür

Boyalı(Mavi)

TANIM

DAMALENE steril, sentetik emilemeyen cerrahi ameliyat ipliğidir. Polipropilenin izotaktik kristalin stereoizomerinden oluşan, sentetik linar polyolefindir. Monofilament ve boyalıdır.

DAMALENE sütürü in vivo ortamda yüksek gerilime dayanıklı ve

minimum düzeyde doku travması ve pürüzsüz yüzeyi ile kullanımı çok kolaydır.

DAMALENE Avrupa Farmakopesi, Avrupa Tıbbi cihazlar yönetmeliği

93/42/EEC ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi’nde emilemeyen sentetik sütürler için tanımlanmış gerekliliklerin tümünü karşılar.

ENDİKASYONLARI

DAMALENE kardiyovasküler, oftalmik, plastik ve nörolojik ameliyatlarda dahil olmak üzere,  genel olarak yumuşak doku yakınlaştırılmasında kullanılır.

KONTRAENDİKASYONLARI

Bilinen herhangi bir kontraendikasyonu yoktur.

UYARILAR

Uygulanan bölge ve sütür materyaline göre yara açılma riski değişeceğin- den, kullanıcılar; yara kapama için DAMALENE sütür uygulayacaklarından cerrahi prosedürleri ve teknikleri iyi bilmelidir.

Her yabancı cisim gibi , cerrahi iplik de idrar ve safra sistemindeki tuzlu solüsyonlarla uzun süre temas halinde olduğunda, böbrek/safra taşı oluşumuna sebep olabilir.

Tekrar sterilize edilmez.

Açılmış poşetleri veya artan iplikleri atınız. Açık veya hasarlı ürünleri kullanmayınız.

ÖNLEMLER

DAMALENE ve diğer cerrahi iplik malzemeleri kullanımı sırasında ipliğe zarar verilmemesine dikkat edilmelidir. Forseps veya iğne tutucular gibi cerrahi aletlerin kullanımında ezilme veya kıvrılma hasarlarından özellikle kaçınılması gerekmektedir.

Her cerrahi iplik malzemesinde olduğu gibi, cerrahi koşullar ve cerrah tecrübesine bağlı olarak, yeterli düğüm emniyeti için kabul edilen cerrahi tekniklere uygun düz ve kare düğümleri ile ek düğümler gerekebilir. Kullanıcılar cerrahi iğneleri kullanırken yanlışlıkla iğne batmalarını önlemek için tedbirli olmalıdır.

İğne uçlarının ve bağlantı noktalarının hasar görmemesi için, iğneyi bağlantı noktasından 1/3 ile ½ mesafede tutmak gerekir. İğneye tekrar şekil verme kuvvetin azalmasına ve bükülme ve kırılmaya karşı daha az direnç göstermesine sebep olur.

Kullanılmış iğnelerin özel tıbbi atıklar olarak imha edilmesi gereklidir. Kullanım ömrü bitmiş ürünleri kullanmayınız.

Uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız.

YAN ETKİLER

Bu cerrahi ameliyat ipliğinin kullanımı ile ilgili yaraların açılması, kapama bölgesinde genleşme, gerilme veya şişme olduğunda yeterli yara desteği eksikliği, idrar veya safra sistemindeki tuzlu solüsyonlarla uzun süre

temas halinde olduğunda, böbrek /safra taşı oluşumu, enfeksiyonu, geçici lokal tahrişe ve ödeme sebep olma yan etkiler arasındadır.

Kırılmış iğneler ameliyat süresinin uzamasına veya ilave ameliyatlara, kalıntılar yabancı cisim komplikasyonlarına sebep olabilir. Kontamine olmuş cerrahi iğnelerin yanlışlıkla batması kan yolu ile patojenlerin yayılmasına sebep olabilir.

STERİLİTE

DAMALENE sütürleri etilen oksit ile sterilize edilmiştir. Steril ortamda açıldığı takdirde ürün steril halini korumaktadır.

Tekrar sterilize edilmez.

Açılmış poşetleri veya artan iplikleri atınız. Açık veya hasarlı ürünleri kullanmayınız.

DEPOLAMA

Ürün kuru ve temiz olarak saklanmalıdır. 25°C’nin altında depolayınız ve direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kullanım ömrü bitmiş ürünleri kullanmayınız.

ÜRÜN ÜZERİNDEKİ SEMBOLLER

date-of-manufacture Üretim Tarihi

date-of-expiry Son Kullanma Tarihi

batch-number Lot Numarası

avoid-moisture  Nemden Uzak Tutunuz

avoid-direct-sunlight Güneş Işığına Maruz Bırakmayınız

do-not-usePaket Açılmış Yada Zarar Görmüş İse Kullanmayınız

do-not-reuse Tekrar Kullanmayınız

ethylene Etilen Oksit İle Sterilize Edilmiştir

do-not-re-sterilize  Tekrar Sterilize Edilmez

temperature-limitationSıcaklık Limiti

consult-instructions-for-use Kullanmadan Önce Kullanım Kılavuzunu Okuyunuz

manufacturer Üretici Firma