Damalon Kullanım Talimatı

Damalon Emilmeyen Sütür

DAMALON

Poliamid 6-6.6 (Naylon)

Monofilament, Sentetik

Emilemeyen steril sütür

Boyalı(Siyah)

TANIM

DAMALON sentetik, steril, emilemeyen cerrahi ameliyat ipliğidir. Poliamid polimerlerinden oluşur. Monofilament ve boyanmıştır.

DAMALON sütürü in vivo ortamda yüksek gerilime dayanıklı, bakteri oluşumunu engelleyen ve mükemmel bir şekilde kullanımı kolaydır.

DAMALON Avrupa Farmakopesi, Avrupa Tıbbi cihazlar yönetmeliği

93/42/EEC ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi’nde emilemeyen sentetik sütürler için tanımlanmış gerekliliklerin tümünü karşılar.

ENDİKASYONLARI

DAMALON sütürü genel olarak yumuşak doku yakınlaştırılmasında kullanılır. Küçük çaplı olanları oftalmik ve mikro cerrahi işlemlerde kullanılabilir.

KONTRAENDİKASYONLARI

DAMALON in vivo ortamda uzun süre zarfında oluşabilecek çekme mukavemeti kaybı nedeniyle, göz içi lens veya sentetik damar greftleri gibi sabitlenmesi gereken ve uzun süreli çekme mukavemeti gereken dokularda kullanılmamalıdır.

UYARILAR

Uygulanan bölge ve sütür materyaline göre yara açılma riski değişeceğin- den, kullanıcılar; yara kapama için DAMALON sütür uygulayacaklarından cerrahi prosedürleri ve teknikleri iyi bilmelidir.

Her yabancı cisim gibi , cerrahi iplik de idrar ve safra sistemindeki tuzlu solüsyonlarla uzun süre temas halinde olduğunda, böbrek/safra taşı oluşumuna sebep olabilir.

DAMALON sütür geçici olarak yabancı cisim gibi davranış gösterebilir.

Kontamine olmuş veya enfekte yaraların tedavisinde kabul edilmiş cerrahi uygulamaların takip edilmesi gerekmektedir.

Kontamine olmuş veya enfekte doku yara kapamalarında kabul edilir cerrahi uygulama takip edilmelidir.

Tekrar sterilize edilmez.

Açılmış poşetleri veya artan iplikleri atınız. Açık veya hasarlı ürünleri kullanmayınız.

ÖNLEMLER

DAMALON ve diğer cerrahi iplik malzemeleri kullanımı sırasında ipliğe zarar verilmemesine dikkat edilmelidir. Forseps veya iğne tutucular gibi cerrahi aletlerin kullanımında ezilme veya kıvrılma hasarlarından özellikle kaçınılması gerekmektedir.

Her cerrahi iplik malzemesinde olduğu gibi, cerrahi koşullar ve cerrah tecrübesine bağlı olarak, yeterli düğüm emniyeti için kabul edilen cerrahi tekniklere uygun düz ve kare düğümleri ile ek düğümler gerekebilir. Kullanıcılar cerrahi iğneleri kullanırken yanlışlıkla iğne batmalarını önlemek için tedbirli olmalıdır.

İğne uçlarının ve bağlantı noktalarının hasar görmemesi için ,  iğneyi bağlantı noktasından 1/3 ile ½ mesafede tutmak gerekir. İğneye tekrar şekil verme kuvvetin azalmasına ve bükülme ve kırılmaya karşı daha az direnç göstermesine sebep olur.

Kullanılmış iğnelerin özel tıbbi atıklar olarak imha edilmesi gereklidir. Kullanım ömrü bitmiş ürünleri kullanmayınız.

Uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz bırakmaktan kaçınınız.

YAN ETKİLER

Bu cerrahi ameliyat ipliğinin kullanımı ile ilgili yan etkiler arasında yaraların açılması, kapama bölgesinde genleşme, idrar veya safra sistemindeki tuzlu solüsyonlarla uzun süre temas halinde olduğunda, böbrek /safra taşı oluşumu, enfeksiyonu, geçici lokal tahrişe ve ödeme sebep olabilir.

Kırılmış iğneler ameliyat süresinin uzamasına veya ilave ameliyatlara, kalıntılar yabancı cisim komplikasyonlarına sebep olabilir. Kontamine olmuş cerrahi iğnelerin yanlışlıkla batması kan yolu ile patojenlerin yayılmasına sebep olabilir.

STERİLİTE

DAMALON  sütürleri etilen oksit ile sterilize edilmiştir. Steril ortamda açıldığı takdirde ürün steril halini korumaktadır.

Tekrar sterilize edilmez.

Açılmış poşetleri veya artan iplikleri atınız. Açık veya hasarlı ürünleri kullanmayınız.

DEPOLAMA

Ürün kuru ve temiz olarak saklanmalıdır. 25°C’nin altında depolayınız ve direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kullanım ömrü bitmiş ürünleri kullanmayınız.

ÜRÜN ÜZERİNDEKİ SEMBOLLER

date-of-manufacture Üretim Tarihi

date-of-expiry Son Kullanma Tarihi

batch-number Lot Numarası

avoid-moisture  Nemden Uzak Tutunuz

avoid-direct-sunlight Güneş Işığına Maruz Bırakmayınız

do-not-usePaket Açılmış Yada Zarar Görmüş İse Kullanmayınız

do-not-reuse Tekrar Kullanmayınız

ethylene Etilen Oksit İle Sterilize Edilmiştir

do-not-re-sterilize  Tekrar Sterilize Edilmez

temperature-limitationSıcaklık Limiti

consult-instructions-for-use Kullanmadan Önce Kullanım Kılavuzunu Okuyunuz

manufacturer Üretici Firma