Damasilk Kullanım Talimatı

Damasilk

DAMASILK

Emilemeyen İpek

Örgülü, kaplamalı

Steril sütür

Boyalı(Siyah)

TANIM

DAMASILK doğal,  steril, emilemeyen cerrahi ameliyat ipliğidir. Yaklaşık olarak %70 oranında fibrion protein fiberinden ve %30 oranında yabancı maddeden (reçine)  oluşur. Ham ipeğin ağırlığının yaklaşık

%30’unu oluşturan yabancı madde, özel işlemlerle ayırılır. Örgülü, silikon kaplamalı, siyah renkte boyalıdır.

DAMASILK vücuda yerleştirildiğinde oluşabilecek sadece hafif doku

reaksiyonunu takiben, sütür fibröz bağ dokusu tarafından kademeli olarak kaplanır ve ilk yıl içinde çekme mukavemet gücünün çoğunu kaybeder.

DAMASILK sütür doku enzimleri tarafından emilemez yada bozunmaya uğratılamaz.Silikon kaplaması sayesinde doku içerisinde hareketi kolaydır.

DAMASILK Avrupa Farmakopesi, Avrupa Tıbbi cihazlar yönetmeliği

93/42/EEC ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi’nde sentetik sütürler için tanımlanmış gerekliliklerin tümünü karşılar.

ENDİKASYONLARI

DAMASILK sütürü genel olarak yumuşak doku yakınlaştırılmasında kullanılmakla beraber geniş bir kullanım alanına sahiptir.

KONTRAENDİKASYONLARI

DAMASILK in vivo ortamda uzun süre zarfında oluşabilecek çekme mukavemeti kaybı nedeniyle, göz içi lens veya sentetik damar greftleri gibi sabitlenmesi gereken ve uzun süreli çekme mukavemeti gereken dokularda kullanılmamalıdır. İpeğe karşı alerjisi olan yada hassas olan

bünyelerde kontraendikasyon baş gösterebilir.

UYARILAR

Uygulanan bölge ve sütür materyaline göre yara açılma riski değişeceğin- den, kullanıcılar; yara kapama için DAMASILK sütür uygulayacaklarından cerrahi prosedürleri ve teknikleri iyi bilmelidir.

Her yabancı cisim gibi , DAMASILK de idrar ve safra sistemindeki tuzlu

solüsyonlarla uzun süre temas halinde olduğunda, böbrek/safra taşı oluşumuna sebep olabilir.

Tekrar sterilize edilmez.

Açılmış poşetleri veya artan iplikleri atınız. Açık veya hasarlı ürünleri kullanmayınız.

ÖNLEMLER

Bu ve diğer cerrahi iplik malzemeleri kullanımı sırasında ipliğe zarar verilmemesine dikkat edilmelidir. Forseps veya iğne tutucular gibi cerrahi aletlerin kullanımında ezilme veya kıvrılma hasarlarından özellikle kaçınılması gerekmektedir.

Her cerrahi iplik malzemesinde olduğu gibi, cerrahi koşullar ve cerrah tecrübesine bağlı olarak, yeterli düğüm emniyeti için kabul edilen cerrahi tekniklere uygun düz ve kare düğümleri ile ek düğümler gerekebilir. Kullanıcılar cerrahi iğneleri kullanırken yanlışlıkla iğne batmalarını önlemek için tedbirli olmalıdır.

İğne uçlarının ve bağlantı noktalarının hasar görmemesi için, iğneyi bağlantı noktasından 1/3 ile ½ mesafede tutmak gerekir.

İğneye tekrar Kullanılmış iğnelerin özel tıbbi atıklar olarak imha edilmesi gereklidir. Kullanım ömrü bitmiş ürünleri kullanmayınız.

Uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz bırakmaktan kaçınınız.

YAN ETKİLER

Bu cerrahi ameliyat ipliğinin kullanımı ile ilgili yan etkiler arasında yaraların açılması, ipeğe karşı hassas olan bünyelerde alerjik belirtiler , idrar veya safra sistemindeki tuzlu solüsyonlarla uzun süre temas halinde olduğunda, böbrek /safra taşı oluşumu, enfeksiyonu, geçici lokal tahrişe sebep olması gösterilebilir.

Kırılmış iğneler ameliyat süresinin uzamasına veya ilave ameliyatlara, kalıntılar yabancı cisim komplikasyonlarına sebep olabilir. Kontamine olmuş cerrahi iğnelerin yanlışlıkla batması kan yolu ile patojenlerin yayılmasına sebep olabilir.

STERİLİTE

DAMASILK sütürleri etilen oksit ile sterilize edilmiştir. Steril ortamda açıldığı takdirde ürün steril halini korumaktadır.

Tekrar sterilize edilmez.

Açılmış poşetleri veya artan iplikleri atınız. Açık veya hasarlı ürünleri kullanmayınız.

DEPOLAMA

Ürün kuru ve temiz olarak saklanmalıdır. 25°C’nin altında depolayınız ve direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kullanım ömrü bitmiş ürünleri kullanmayınız.

ÜRÜN ÜZERİNDEKİ SEMBOLLER

date-of-manufacture Üretim Tarihi

date-of-expiry Son Kullanma Tarihi

batch-number Lot Numarası

avoid-moisture  Nemden Uzak Tutunuz

avoid-direct-sunlight Güneş Işığına Maruz Bırakmayınız

do-not-usePaket Açılmış Yada Zarar Görmüş İse Kullanmayınız

do-not-reuse Tekrar Kullanmayınız

ethylene Etilen Oksit İle Sterilize Edilmiştir

do-not-re-sterilize  Tekrar Sterilize Edilmez

temperature-limitationSıcaklık Limiti

consult-instructions-for-use Kullanmadan Önce Kullanım Kılavuzunu Okuyunuz

manufacturer Üretici Firma